Sjøsetting av Restauration

En fantastisk dag på Finnøy da replikaen av av emigrantbåten "Restauration" ble sjøsatt torsdag 15. april 2010. Båten var et flott syn og mer enn 200 mennesker var møtt fram sammen med presse, radio og TV.

Styret for stiftelsen hadde laget et fin ramme om arragementet om ettermiddagen og en flott konsert med Hanne Krogh i trebåtbyggeriet om kvelden.

Båten på slippen klar for sjøsetting

Så gjøres slippen klar

Siste støtten slås vekk

Nesten på sjøen

Der var båten i sjøen. Den flyter enda høyt i vannet fordi ballast,

rigg og motor fremdeles mangler ombord.

Litt av riggen som ligger klar til montering.

Du kan se mange flere bilder fra Finnøy og sjøsettingen av Restauration her.

Linker.

NRK var også på besøk da båten ble sjsatt

Magasinet Båtliv hadde en artikkel om Restauration

Wikipedia om Restauration

Wikipedia på engelsk, en mer omfattende artikel enn den norske utgaven.

I mars 2010 var båten nesten ferdig og NRK var på besøk

Båten ble påbegynt våren 2008 med stor festivitas.