Enok Lauvås

27. oktober 2016 spurte Geir Hendum Enok Lauvås om han kunne holde foredrag for oss.

Hei Geir!Høsten 2017. Det er ca. ett år til høsten 2017. Jeg var i Amerika 12-26/9 2012. Jeg ser at jeg tok en god del foto. Men i min alder sies det at man ikke skal love noe. Alle forbehold må tas.

Med forbehold om alder og helse, så kunne jeg nok ha et kåseri.

Jeg ville da trolig ta utgangspunkt i den familien fra Lauvåsvågen som kom til Sør-Dakota i 1870-åra. Jeg har litt kontakt med noen fra familien, men det er stort sett julebrev. Jeg har en del foto fra Scandinavian Township, der de slo seg ned.

Jeg vil nok i kåseriet legge vekt på forhold i Norge (Stavanger-regionen) og at svikt i sildefisket trolig var utløsende faktor for emigrasjon. Jeg vil nok også ta med en del foto fra Norge, spesielt foto fra Lauvåsvågen, og sette disse i kontrast til foto fra "prærien", som nå er åkerlandskap med mais og soya, slik jeg så det i 2012.

Jeg har jo også litt innblikk i de religiøse forhold på 1870-tallet og at emigrantene tok dette med seg.

Ådne var bror til oldemor mi, f.1814 og død 1902. Han var den eldste. Jeg har en firmenning som jeg har kontakt med der borte. Det er barnebarn til "firmenningen" som har farmen der datter og svigersønn til Ådne slo seg ned.

Vel. Det er du og Sons of Norway som inviterer. Dere må vurdere om dette er av interesse. Tittel på kåseriet kan vi

komme tilbake til, men slik jeg ser det i dag, kan det være: Ein heil familie reiser frå Lauvåsvågen til Amerika i 1870-åra.

Tankar om kvifor dei reiste, korleis dei opplevde livet og kontakt med slekt nå.

Helsing Enok.

I et intervju i 2016 med Lokalavisen sier Enok.:

Nå har eg blitt 77 år. Eg er fødd og oppvaksen i Riska. Far min var bonde, far hans var bonde og jammen var far hans også bonde, og alle budde dei her på garden Lauvås. Her har eg også budd det meste av livet, med kone og barn, men eg blei lærar. Ein bror fekk garden.

Foto Comentum Frlag