Ann Elisabeth Laksfoss Hansen

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen (født i 1970) er stipendiat i lesevite

nskap ved UiS, forsker på nordmenn i Spania.

Selv om den store utvandringen i norsk historie dreier seg om nordmenn som reiste vestover til USA, finnes en rekke mindre og nyere fortellinger om utvandring. Som nordamerikanske pensjonister fra Dakotas, Montana og Minnesota i flere tiår har flyttet til Arizona og Florida (snowbirds) har norske trekkfugler halve året i Spania (Tyrkia og Thailand).

Mitt Phd-prosjekt handler om nordmenn i Alicante i perioden 1968-2012. Hvordan utviklet norsk infrastruktur seg i området rundt Benidorm, med kirke, skole og helseinstitusjoner? Hva levde de av? Finnes det referanser til USA eller forbindelser til USA blant nordmenn i Alicante?

Mvh

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen, PhD stipendiat ved UiS

(bildet er tatt på taket til Katedralen i Santiago de Compostela)