Gunnar Nerheim

Gunnar Nerheim er professor Emiritus i moderne historie med vekt på økonomi-, teknologi-, og virksomhetshistorie ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap på Universitetet i Stavanger.Nerheim har omfattende erfaring fra forskning og undervisning på universitetsnivå, samt ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Fra 1995 til 2005 var direktør ved Norsk Teknisk Museum. Da han i august 2008 ble oppnevnt som professor II ved UiS, var han direktør ved Stavanger Museum.

Gjennom årenes løp har Nerheim deltatt i en rekke forskningsprosjekter og vært hovedforfatter eller medforfatter i en rekke bøker om industrialiseringsprosesser i Norge i det 19. og 20. århundre. Han har også erfaring som medlem i doktorgradskommisjoner samt bedømmelseskomiteer for professorater i historie i Norge og Sverige.

Han har skrevet mye av Sandnes bys Historie.

De siste årene har han engasjert seg mye med emigranthistorie og er nå med i styret for Cleng Peerson Stiftelsen i Clifton i Texas.

Gunnar nerheim har i 2016 funnet mye nytt arkivmateriale spesielt i Texas om Cleng Peerson som han har skrevet en ny bok om.

Han er medlem i er medlem av NAHA - Norsk Amerikans Historielag og medlem i laget vårt.

Kilder og bilde: UiS nettsider.