Ivar Lygren

Ivar Lygren (f. 1943) er utdannet lærer med videreutdanning i logopedi. Han har arbeidet som lærer (1966-1982) og som logoped i PP tjenesten i 9 år. Etter en del år som spesialpedagog og sosiallærer ved Lye skole i Time kommune, arbeidet han i PP- tjenesten i Time kommune.