Johannes Risnes

Johannes Risnes, f. 1957.Oppvaksen i Risnes, Fjotland/Kvinesdal.Elektroingeniør av utdanning, arbeidd med å bygga trafostasjonar i over 30 år.Mellom stasjonane i Rogaland er f.eks. Kleppemarka, Stokkeland, og nye Svanevannsveien i Egersund.På fritida har det blitt ein del slektsforsking og lokal og familiehistorie.

Når ein kjem frå Fjotland/Kvinesdalen er utvandringa til Amerika å rekna for lokalhistorie.

I min familie har vi reist fram og tilbake over Atlanterhavet i 6 generasjonar.

Fyrste turen vart gjort i 1868, og formødre og forfedre har budd over det amerikanske kontinentet frå Brooklyn, NY til Tacoma, WA.

I foredraget tar vi "eitt steg til sida", både i familiehistoria og den mest vanlege utvandrarhistoria, og fylgjer grandonkel Gabriel på turen frå Risnes i Fjotland til tømmerhoggarleiren i Michigan.

Kvifor reiste han til Michigan, og korleis gjekk det med han i Amerika?

Gabriel var ein av 6 brør som gjorde denne reisa.

For å halda kontakta både med brørne i USA og slekta heime skreiv og sende dei postkort.

Dåtidas tekstmeldingar eller SMS.

Mange av desse postkorta vil bli bruka for å illustrera foredraget.