Kari Guttormsen Hempel

Kari Guttormsen Hempel er førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet på Universitet i Stavanger. Hun tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø i 2011. Hun er medlem av NAHA - Norsk Amerikans Historielag og holdt fordraget vi fikk høre på NAHA sitt årsmøte på Fagernes sommeren 2014.

Om foredraget:

“Kjønn og religion - kvinners stilling i de norskamerikanske kirkemiljøene”.

Norske immigranter i USA etablerte fra 1840-årene og frem til 1910–1920 til sammen 6 500 lutherske menigheter. Disse fordelte seg på mange ulike kirkesamfunn (synoder), et resultat av friheten i den amerikanske konstitusjonen til å organisere og tilpasse menigheter etter egne behov.

USA fungerte også på det religiøse området som et mulighetenes land. Hva sier kildene om utviklingen av kvinnerollen innenfor de norskamerikanske religiøse miljøene? Innebar de nye mulighetene en endring av kvinnerollen?