Lisabet Risa

Lisabet Risa bor på Vigrestad. Hun er førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger. Hun har blandt annet skrevet Bygdebok for Bjerkreim, 16-1700-tallets rettshistorie, kvinnehistorie, emigrasjonshistorie, og fotografihistorie. En av de siste artiklene hun har skrevet er denne om toget som veltet på Flekkefjordbanen i 1931 hvor hendelsen er dokumentert med fotografier.

På lodgemøtet i desember 2009 kåsserte hun om "

Dei første Amerika-fotografane frå Jæren. Kven var dei, og kva fotograferte dei i USA og i heimlandet sitt?"

På møtet i desember 2015 var temaet "Oldemor Valette Ree og livsvegen hennar mellom Hinnaland, Re og Hanley Falls".

Kåseriet omhandlar ei grein av utvandringshistoria til Time kommune.