Odd S. Lovoll

Odd S. Lovoll Ph.D. Professor Emeritus of History St. Olaf College, Northfield, Minnesota.

Universitetsforlaget skriver dette om Lovoll.:

Odd S. Lovoll (f. 1934) er den amerikanske historiker som fremfor noen i sin generasjon har kastet lys over norsk innvandring i USA. Han har skildret norskamerikanere som etnisk gruppe i bøker, artikler og foredrag på begge sider av Atlanterhavet og som redaktør for The Norwegian-American Historical Association gjennom 20 år. Lovoll har sin Ph.D. fra University of Minnesota og var den første innehaver av King Olav V Chair i Scandinavian-American Studies.

Han har tidligere vært professor II ved Universitetet i Oslo, og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Lovoll var sist i Rogaland og i Leiv Eiriksson Lodge i forbindelse med slektsgranskerdagen 2008. Samarbeidet med DIS-Rogaland og Universitet i Stavanger har muliggjort besøk av flere interessante foredragsholdere.

I budstikka skrev vi om møtet med Lovoll "Møtet med Odd S. Lovoll var et fascinerende møte hvor han trollbandt de nesten 60 fremmøtte med historien om de norskspråklige avisene i Amerika. Avisene hadde store leserskarer også i Norge fordi gaveabonnementer var veldig alminnelig. Mange i Norge abonnerte også på Amerikanske aviser fordi disse hadde korrespondenter rundt om i Norge og var derfor bedre orientert om hva som skjede i Norge.

Mye av Lovoll sitt foredrag kan leses (på Engelsk) i artikkelen hans "A history of the Norwegian American Press" i "The Norseman" fra 2007 gjengitt på Norsk pressehistorisk forening. Noen av oss fikk også med foredragene han holdt på Universitetet og på Slektsgranskerdagen hvor han snakket om kvinnene blant emigrantene."

Lovoll har skrevet et utall av artikler og vitenskapelige avhandlinger.

I det etterfølgende er det noen linker til avisartikler han har skrevet.

1905 og Norsk Amerikanerne Publisert i Dagbladet lørdag 30.07.2005