Olav S. Lindal

Olav Lindal er lærar av yrke med universitetsutdanning i pedagogikk. Han har arbeid i Forsøksrådet for skuleverket, Grunnskulerådet. Arbeid med utvikling av læreplanar i Dep. og har vore med i mange nasjonale utval som har utreda skulespørsmål. Han var lærar på Lærarhøgskulen, og 22 år skulesjef i Hå Kommune. I den perioden tok skulen i Hå i bruk mykje nytt, som seinare vart innførd i heile landet. Olav er jordnær, folkeleg,og ein svæet god fordragshaldar.

Olav Lindal har interesert seg mykje for Hans Nielsen Hauge, og er svært kunnskapsrik.

Det gjeld Hauge sitt store arbeid for religiøs frihet, demokrati og jamstelling, men også den store industrielle nyskapinga som Hauge utvikla. Far til Olav, Hans Lindal har laga film om Hauge.

Emne "Haugianarane og utvandring til Amerika" er lite belyst. Dei vart forfylgde av både presteskapet i kyrkja og dei som sat med makte i samfunnet. Ikkje til å undrast på, reiste mange til Amerika der dei fekk ha si tru i fred.