Siv Ringdal

Siv Ringdal er etnolog og kommer fra Lista.

(Bildet er lånt av mållaget i Kristiansand)

Hun hevder selv hun vokste opp med etterdønningene etter den sterke amerikakontakten. Hun hadde lekekamerater som het Janet, Glenn og Lloyd, hun inntok porsjoner med amerikansk kalkun og kaneltyggis. Da hun flyttet til Oslo fant hun ut at det ikke var like selvfølgelig alle andre steder med et like hverdagslig forhold til Amerika. For eksempel skjønte ikke hennes nye studievenner hva "trunken" på bilen var. Ringdal fikk lyst til å undersøke dette nærmere, og det var begynnelsen på hovedfagsoppgaven i etnologi.

Siden 1997 har hun arbeidet med kontakten mellom Sørlandet og Amerika. Hun har publisert bøker og artikler, laget utstillinger og holdt foredrag om temaet

Vellykket møte med Siv Ringdal (fra medlemsavisa Budstikka i mars 2008)

Medlemsmøte 21. februar på Fredheim ble et svært velykket møte med nesten 50 medlemmer og gjester tilstede. Samarbeid med DIS Rogaland.gjorde det mulig for oss å få høre Siv Ringdal fortelle om "Lapskaus Boulevard" og presentere sitt arbeid og sine bøker. Siv Ringdal er 34 år og er født og oppvokst på Lista. I dag er hun bosatt i Oslo.

Av bakgrunn er hun kulturhistoriker og etnolog, og skrev hovedfagsoppgave om arbeidsvandringene mellom Lista i Vest-Agder og USA, og den kulturelle påvirkningen denne pendlingen medførte. Hun fortalte levende om sitt arbeide med mange fine anekdoter. Bøkene ”Det amerikanske Lista. Med 110 volt i huset” som delvis bygget på hovedfagsoppgaven hennes og Lapskaus Boulevard”på eget forlag var til salgs på møtet. Siv har også vært ansvarlig for flere utstillinger om temaet. Fra 2004 til 2006 var Siv Ringdal ansvarlig for prosjektet ”Amerikakofferten” ved Vest-Agder Fylkesmuseum som hun viste mange bilder fra. I dette prosjektet samarbeidet museet med ungdomsskoler i Vest-Agder om å utforske og dokumentere det nære forholdet mellom fylket og USA. Dette prosjektet resulterte blant annet i nettsiden http://www.amerikakofferten.no/ og vandreutstillingen ”Elvis hos oldemor”.

Det var et usedvanlig flott foredrag og vi ser fram til å møte Siv Ringdal igjen i andre sammenhenger.

Møtet resulterte i to nye medlemmer som hadde relasjoner til mennesker beskrevet i Siv sin bok.

Linker

Artikkel i Farsund Avis (Publisert 15.09.2007) om utgivelsen av «Lapskaus Boulevard»

Siv Ringdal's eget forlag Golden Slippers.

Amerikakoffeten

Norgesglasset besøk i Kvinesdal

Med mange jern i ilden (artikkel Publisert 24.11.2007 i Farsund avis)

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 Sandnes og Jæren var medarrangør og hadde egen stand på Slektsgranskerdagen 2008. Lodgen i Ryfylke var med for første gang og Cleng Peerson Lodge var med for tredje gang. Vi var også heldig å ha besøk på standen av Siv Ringdal som solgte boken sin "Lapskaus Bulevard". Hun var en av foredragsholderne og hadde med seg utstillingen "Amerikakofferten - Elvis hos oldemor". På bildet ser du Sverre Lima og Siv Ringdal ved bordet.