Tarald Oma - Ny Jord

Tirsdag 24. november 2015

IMG_5691.JPG

Tarald Oma “aksjonen mot utvandringens fremme og Ny Jord”

Tarald skriver .: Det eg skal halda føredrag om, er den aksjonen som vart starta mot utvandring til amerika. Det vart kalla aksjonen," mot utvandringens fremme." Ein av dei som var med i det arbeidet var Arne Garborg. Argumenta dei brukte var at det var uheldig for Norge at så mange unge i sin beste alder reiste frå landet. Det vart då retta søkelys på kva arbeid dei kunne få i Norge. I samband med dette vart det sett i gang ein stor aksjon for bureising over heile landet. “Ny Jord”, vart stifta,og det var den organisasjonen som organiserte bureisinga. I perioden frå 1900 til 1960 vart det bygdt 38 000 nye bruk. Det er dette eg vil koma inn på. Helsing Tarald.