Torbjørn Greipsland

Torbjørn Greipsland er født i 1942 og har skrevet fire bøker om utvandring. Først en med småstykker fra særlig Midtvesten, deretter en om utvandringen til Hawaii. Begge disse er nå utsolgt.I 2005 kom boken Nordmenn i dødsleirene, om norsk-amerikanske soldater i den amerikanske borgerkrigen 1861-65. Mange av disse soldatene var fra Rogaland. I denne boken er hovedvekten lagt på de som kom i de grusomme dødsleirene. Siste bok Greipsland har skrevet er ”Norske pionerer i sju verdensdeler. Norwegian Pioneers” der pionerer i 15 land er omtalt. Den utkom i fjor på Emigrantforlaget.

Ellers har Greipsland skrevet bøker om kongefamilien, om dyr og fuglers instinkter, om artisters tro og han også redigert to bøker med preste- og predikanthistorier fra virkeligheten, der også rogalendinger har bidratt.

I yngre år var Greipsland politisk aktiv.

Han var redaktør for Agder Tidend før han la det politiske engasjementet på hylla til fordel for kirkelig virksomhet. Fra 1987 til 2008 var Greipsland redaktør for Kristelig Pressekontor (KPK). Greipsland er født i Holum i Vest-Agder, men har de siste 30 år bodd i Askim i Østfold med unntak for to år i Chicago. Samlet har Greipsland utgitt eller deltatt i utgivelser av 18 forskjellige bøker.

Presseomtaler