Reisevilkår

OPPLYSNINGER OG REISEVILKÅR—“In the Footsteps of the Emigrants: Midwest to Seattle”

PÅMELDING OG BETALING

Landarrangement + flyreisen:

Ved påmelding betales et depositum på NOK 3.000 til Fokus Bank i Norge:

Konto 86010616206 Swift Code DABANO 22; IBAN: N 09686010616206.

Kopi av innbetalingen sendes til Norsk Utvandrermuseum, 2312 Ottestad, admin@emigrantmuseum.no Vennligst oppgi navn, addresse, telefon og/eller e-post.

Endelig betaling til samme konto innen 24 juni.

Ønske om tidligere avreise og/eller forlenget opphold er avhengig av ledig plass. Ønsket fremmes ved påtegning og innebærer en tilleggspris på minst NOK 300 pluss eventuelt tillegg på NOK 175 (per retning) for reise på weekend (fredag-søndag).

Prisen på landarrangement er basert på minimum 22 personer. Turen kan utføres med færre, men da det kan bli nødvendig med prisøkning.

AVBESTILLING

Før den 24. juni: NOK 1000 per person

Etter den 24. juni: Urefunderbart

VI ANBEFALER ALLE REISENDE OM Å TEGNE REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING MED SITT EGET FORSIKRINGSSELSKAP FØR MAN BETALER DEPOSITUM.

Se “Forsikring”.

BAGASJE

På nåværende tidspunkt tillater de fleste internasjonale flyselskaper to kolli for innsjekking og ikke noe kolli kan overstige 158 cm (dvs lengde + bredde + høyde = max 158 cm) Dessuten er det tillatt å bære med seg en bag som ikke må overstige 115 cm. Merk også at det er restriksjoner på vekten. Vi anbefaler alle reisende å sjekke flyselskapenes regelverk før avreise, da endringer kan forekomme. Vennligst merk at når det gjelder våre pakketurer, på grunn av begrenset plass på bussene, ber vi om at dere tar med bare en koffert og en bag son kan bæres med. Den reisende er selv ansvarlig for bagasjen som bæres med og vi anbefaler bagasjeforsikring.

FLYTRANSPORT OG PRISER

Turprisen er basert pa ruteflytransport i økonomiklasse og er urefunderbart fra flyselskapet. Flyselskapet er ikke ansvarlig for handlinger og hendelser som måtte oppstå når passasjerene ikke er ombord i fly eller befordringsmiddel. Passasjerkontrakten brukt av flyselskapet, skal ved utstedelse fastsette den eneste kontrakten mellom flyselskapet og passasjer. Alle og ethvert transportselskap som her er nevnt, har eller pådrar seg ingen forpliktelser eller ansvar for noen reisende bortsett fra deres ansvar som et vanlig flyselskap.

Alle priser er basert på gjeldende priser da turen ble planlagt og gis under forutsetning av mulighet for endringer. Prisøkning kan forekomme som resultat av endringer i valutakurser, skatter og andre offentlige avgifter, drivstoffpriser, og/eller avgifter pålagt av andre enn reisearrangørene.

FLYSETER/MÅLTIDER

Søknad om spesielle seter/måltider bør foreligge skriftlig ikke senere enn med endelig betaling. Men, vennligst vær oppmerksom på at seteplassering og måltider er kontrollert av flyselskapet alene og kan derfor ikke garanteres. Måltider under landarrangement er inkludert etter det som er anført i programmet.

NB! Hvis gruppen reiser med Icelandair, vennligst merk at maten må betales ombord på flyet.

FORANDRINGER

Straks depositum er mottatt, vil ønske om å forandre den enkelte reisendes reiseopplegg bli underlagt ett gebyr på NOK 300 per person. Det er likevel en forutsetning at Brekke Tours og/eller Norsk Utvandrermuseum kan akseptere forandringen og at reisedokumentene ennå ikke er utstedt. Forandringer kan ikke godtas etter den endelige betalingen er mottatt.

FORANDRING I REISERUTA

Brekke Tours og Norsk Utvandrermuseum forsøker stadig å forbedre reiseoppleggene til de reisendes fordel. Dersom forbedringer kan foretas, eller om uventede omstendigheter gjør det nødvendig, forbeholder vi oss retten til å variere reiseruten, velge alternative hoteller eller foreta andre endringer som vi mener vil være til beste for de reisendes opplevelse og/eller sikkerhet.

FORSIKRING

Hver enkelt deltaker må selv sørge for å ha de nødvendige forsikringer i orden, slik som avbestillingsforsikringer og reiseforsikring som er gyldig i USA. Ta kontakt med ditt forsikringselskap.

HOTELLER

Prisen er basert på dobbeltrom og at to personer reiser sammen. Et begrenset antall enkeltrom kan skaffes mot et tilleggsbeløp. Ønske om enkeltrom eller rom til tre eller fire personer må fremmes ved påtegning. Alle rom blir tildelt av hotell-betjeningen ved ankomst. Brekke Tours forbeholder seg retten til å bytte ut hoteller med andre av samme eller høyere kvalitet.

IKKE INKLUDERT

Personlige utgifter som klesvask, drikkevarer, telefon, o.s.v.;

1. Måltider som ikke er inkludert i reiseruta.;

2. Utgifter på grunn av flyforsinkelser, streiker, værforhold, eller lignende uberegnelige omstendigheter.

3. Reiseforsikring;

4. Belastning for ekstra bagasje;

5. Individuelle tjenester utenom gruppereisen;

6. Refusjon for ubrukte tjenester;

7. Utgifter for a la carte måltider som ikke er en del av den planlagte gruppemenyen;

8. Drikkepenger for reiseledere, guider og sjåfører.

BILLETTER OG REISEDOKUMENTER

Hver enkelt passasjer må ha gyldig pass (det kreves elektronisk pass som er gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst). Passasjerer som reiser med pass fra Danmark, Finland, Norge og Sverige behøver ikke visum for opphold i mindre enn 90 dager. Opphold i USA lengre enn 90 dager krever visum også for passholdere fra de nevnte landene.

NB! NAVNET PÅ FLYBILLETTEN MÅ STAVES NØYAKTIG SLIK SOM DET STÅR I PASSET. DERSOM SKRIVEMÅTEN MÅ FORANDRES ETTER AT BILLETTEN ER UTSTEDT, VIL FLYSELSKAPET KREVE ENDRINGSGEBYR.

NB! HVER ENKELT REISENDE ER SELV ANSVARLIG FOR AT ALLE DOKUMENTER SOM ER NØDVENDIGE FOR INNREISE TIL USA, S.S. PASS, EVENTUELT VISUM, O.S.V., ER GYLDIGE OG ELLERS I ORDEN. ER MAN I TVIL, TA KONTAKT MED DEN AMERIKANSKE AMBASSADEN I OSLO TIDLIGST MULIG.

TRANSPORT UNDER TUREN

Transport og overnatting som antydet i reiseruta. NB! Røyking er ikke tillatt på bussene.

DRIKKEPENGER

Det forventes at man tipser mellom 15 -20% av kjøpesummen til servitørene på spisesteder. (De har i utgangspunktet en lav timesats, resten av lønnen skal dekkes av tips. Dermed er dette en av de viktigste inntektskildene for folk som jobber innen servicenæringen.). I storbyene er kan tipsen allerede være lagt til regningen. Vennligst undersøk. Når maltidet er bestilt av Brekke Tours er tipser inkludert. Bagasjebærere på hotell og flyplasser tipser man 1 dollar per kolli. Man legger gjerne igjen 1 til 5 dollar på rommet når man forlater hotellet. Tips med sedler, ikke mynter. Det er også vanlig for de reisende å gi tipser til guider og sjåfører. Det anbefales: $1 per person per dag for en lokale guide, $3.00-$5.00 per person per dag for guiden og bussjåføren.

ANSVAR

Som turarrangør er Brekke Tours, ansvarlig for bestilling av landarrangement og/eller eventuell flytransport. Brekke Tours, deres personale og/eller representanter, og/eller andre reisebyråer som samarbeider med oss, kan ikke holdes ansvarlig for personlige skader eller skade på bagasje, ulykker som skyldes feil pa kjøretøy/fly eller internering, ergelser, forsinkelser og utgifter som disse kunne medføre, karantene, streiker, force majeure, uroligheter, restriksjoner og regler påført av myndighetene, innstilling eller forandring av reisemåte eller hotelltjenester eller andre omstendigheter som Brekke Tours ikke har kontroll over.

Likeledes kan ikke Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter eller Hedmark fylkesmuseum AS eller disse to institusjonenes representanter og/eller personale holdes ansvarlig for personlige skader eller skade på bagasje, ulykker som skyldes feil på kjøretøy/fly eller internering, ergelser, forsinkelser og utgifter som disse kunne medføre, karantene, streiker, force majeure, uroligheter, restriksjoner og regler påført av myndighetene, innstilling eller forandring av reisemåte eller hotelltjenester eller andre omstendigheter som disse institusjonene eller deres representanter eller personale ikke har kontroll over.