NAHA-seminar 2017 i Stavanger

MANUSLOKKING (Call for papers)

NAHA-NORGES 13. SEMINAR

Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet

Stavanger 21.-24.juni 2017

NAHA-Norges 13. seminar, med tittelen Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet, blir avholdt 21.-24. juni 2017 i Stavanger.

På seminaret åpnes det for innlegg basert på en lang rekke tema med relevans for norsk-amerikanske studier.

Seminaret markerer det kommende 200-års jubliéet for stiftelsen av kvekersamfunnet i 1818, og spesielt velkommen er bidrag knyttet til forholdet mellom migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Det vil være et spesielt fokus på gruppeperspektivet, inkludert en vektlegging på migrasjon hos barn, ungdom, kvinner, kvekere og andre.

NAHA-Norge ønsker seminarbidrag fra mange akademiske tradisjoner velkommen. Tema relatert til studier av litteratur, lingvistikk og religion, samt historie, samfunnsvitenskap, kunst- og håndverksfag og kulturstudier, samt tverrfaglige tilnærminger er alle velkommen.

NAHA-Norge vektlegger behovet for å se norsk-amerikanske studier i en kontekst av internasjonal migrasjon og etniske studier mer generelt. Presentasjoner kan foregå på norsk eller engelsk og skal, med unntak for inviterte forelesere, ikke overstige tjue minutter. Et sammendrag på engelsk må utarbeides, også for innlegg holdt på norsk.

Dersom du ønsker å holde en presentasjon, må du sende ei halv sides omtale av ditt innlegg, foruten ei sides CV, til NAHA-Norges leder Nils Olav Østrem (nils.o.ostrem@uis.no) eller til sekretær Ole Jone Eide (ole.j.eide@uis.no ) innen 1. januar 2017.

Nærmere informasjon om seminaret vil bli tilgjengelig på NAHA-Norges nettside http://welcome2.no/naha-norge/

Annet nytt også på denne nyhetssiden https://nahanorge.wordpress.com/