Til Midtvesten med Sons of Norway

Til Midtvesten med Sons of Norway

20. august—1. september, 2012

med anledning til å delta i Den Internasjonale Kongressen i Fargo

Gode venner i Sons of Norway i Norge!

Vedlagt er program, reisevilkår og påmeldinsskjema får årets tur til Amerika for medlemmene av SoN.

Dette burde vera ein aktrativ tur for mange, både for kva ruta som er lagt opp og pris. (Var omtrent same turen i 2002 med ei gruppe, som då kostet ca 5.000,- meir.)

Ein flott måte å verve medlemmer på, for medlem må ein vera, innmeld, for å vera med. Det er sett av 35 plasser, så første mann/kvinne til mølla gjeld….

Skriv ut nokre eksemplar og/eller send på e-post.

Kontakt meg gjerne om det er spørsmål!

Lykke til!

Med broderlig helsing

Nils Audun Gerhardsen

Visepresident D8