Tur til Canada 2012

Turopplegget for Canada. Jeg håper at alle som har vært med før vil ha anledning til å være med igjen!

Som vanlig, bes det om et depositum, og en endelig betaling innen 17. juni 2012.

Se også reisevilkårene, spesielt mht forsikring, og skjemaet som må fylles ut.

Velkommen til reise!

Knut Djupedal