Budstikka i februar 2013

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

Medlemsmøte tirsdag 12. februar 2013

kl. 19:00 på Sivdamsenteret på Bryne.

Arthur Løvik presenterer sin bok, “Timebuer i Amerika”.

Bilde: Stavanger Aftenblad

Foredragene er i samarbeid med Klepp Folkeakademi.

Det blir lapper, kaffe, god musikk og god drøs.

Inngangspenger kr 70,-

Medlemsmøte

Torsdag 25. april Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim

Country fest

Karlsbu

lørdag 2. mars

kl. 19.00

Invitasjon til fest

________

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Norsk informasjon

http://blog.norway.com/

www.norway.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

_________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf (+47) 38 35 02 04

Frå presidenten Tarald Oma

Det er eit historisk møte me skal ha på Bryne 12 feb. Arthur Løvik har skrive bok om utvandringa frå Time. Det er første gong det er skrive eiga bok om utvandringa frå dei kommunane som vår lodge dekker. Det er svært bra det Løvik her har gjort, og eit godt eksempel for dei andre kommunane. Slik som det vanlegvis er, ligg det ein god del stoff om utvandringa til Amerika i dei fleste kommunar. Som regel er det forteljingar og artiklar, noko her og noko der, og ingen har oversikt om kor dei som er interesserte kan finna stoffet. For oss i Sons of Norway er det ei av dei viktigaste arbeidoppgåvene me har å få fram historia. På den bakgrunn var det heilt naturleg for oss å laga eit eige møte i Time og be Arthur Løvik koma å presentera boka. Det vert eit historisk møte, og vert veldig interessant å høyra.

Eg reknar med mange finn vegen til Sivdamsenteret tirsdag 12 feb. Helsing Tarald

Tur til Washington DC og området 12.-22.september 2013

Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge vil gjerne ha deg med på tur til USA

og Washington DC området i september 2013.

Påmeldingsfristen er 20. februar 2013 - det er pga hotell - og flybestillinger (dette er høysesong i USA i september)

Høre gjerne fra deg

Hilsen Tore Nærland, Bryne. tlf 51487777

Arrangør: OK Reiser, Kvinesdal (medlem i det norske reisegarantifondet)

SoN Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Årsmøte 2013, avholdt på Fredheim «Stova»,

torsdag 24. jan. 2013 kl. 1900

www.usaexperten.no

epost:firmapost@usaexperten.no

____________________

Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom.

Så dermed er du advart!

Forhenværende fylkesmann og general Hjalmar Inge Sunde kåserte om

"Den amerikanske hær. Et perspektiv 1974-1986."

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser

Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassen for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiums-ringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at de kommer dit de skal.

Leif Lund tar i mot både frimerker og aluminiums ringer.

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

Brubyen Lodge er vår vennskaps lodge i Canada.

Medlemsavisen deres "Mellom Venner" finner du nederst på siden som vedlegg.

Januarutgaven.

Styret i Leiv Eiriksson Lodge 2013

ledes av President:

Tarald Oma.

Mobiltelefon

(+47) 916 39 507

E-post:

tarald.oma@gmail.com

Opplysninger om resten av styret og mye annet, finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

Svein Inge Årrestad presenterte oss for ei ung jente frå Wisconsin, Ella Phipps.

REFERAT

Antall medlemmer : 20, gjester: 12

Møtet startet kl. 19:05 Tarald Oma jr. oppna møte som seg hør og bør, fortalde litt om Son ́s of Norway og kvifor dette kom i gang. Me song nasjonalsangane, Norges, U.S.A.`s og Canada`s.

Årsberetning 2012

Tarald Oma jr. gjekk gjennom årsberetningen for 2012, leste og kommenterte de enkelte poster.

Godkjent uten merknad

Regnskap 2012

Oddvar Lilleaas redegjorde for rekneskapet og det ser veldig bra ut. Han forklarte årsaken til det gode årsresultet stort kr. 26.423,18, ved å kommenetere de enkelte poster. Grasrotandel, historien ble utdypet og hva det økonomisk betyr for en liten organisasjon som vår. Eiendeler pr. 31.12.2012 justert for utestående fordringer og kortsiktig gjeld kr. 47.216,96

Revisors beretning: Regnskapet revidert og funnet i orden. Nærbø, 23.1.2013,

Ivar Oma, sign. Godkjent uten merknad

Innsetting av nytt styre for 2013.

Innsetting av det nye styre blei gjordt av Sverre M. Lima, tidligere president i Leiv Eiriksson Lodge, det gjekk og greit for seg uten dei store viderverdigheiter, enkelt og greit, slik skal det være.

Ref. styremøte 10.12.2012 Sak : 62/12 Styret ble som valglista og valgt med akklamasjon.

«Hvert styremedlem bekreftet ved innsettelse muntlig sitt verv».

Styret:

Styrets leder: Tarald Oma - president

Nestleder: Gunleiv Seldal - visepresident

Styremedlem: Olaf Ravndal - sekretær

Styremedlem: Tone Tjensvold Barstad - finanssekretær

Styremedlem: Oddvar Lilleaas - kasserer

Styremedlem: ToreNærland - aktivitetsleder

Styremedlem: Marit Lilleaas

Styremedlem: Ingfrid Tordis Fjermestad

Styremedlem: Torkel Bryne - redaktør

Varamedlem: Svein Hana

Revisor: Ivar Oma, Nærbø

Valgkomité: Styret

Program:

Så fekk Hjalmar Inge Sunde ordet og fortalde litt om seg sjølv, hans yrke som høgare offiser, med høg utdanning både i det norske forsvar og i det amerikanske. Ein av dei få av våre med høg offisersutdanning. Han gjorde tjeneste i mange forskjellige samenhenger her heime i Norge og er i dag mykje anerkjent, også utenfor våre grenser. Han var også fylkesmann i Aust-Agder i mange år.

Han tok for seg den absolutt ledane stilling U.S.A. har i verden, korleis det har og har hatt i

millitær sammenheng, før og nå. Men han understreka også nokon av dei negative sidene

med dette, at det også i U.S.A. millitært sett ikkje alt var like greit. I perioden med president

Nixon og fram til Reagen var det nok både og, men dette retta seg opp. Dette var både på

det fysiske og moralske nivå.

Etter 1986 blei ting mykje betre og vi får en positiv utvikling. Det er ingen tvil om at den

kalde krigen er over og forholda blei mykje endra på mange vis.

Sunde fekk som takk, boka "Drømmen om Amerika" og han fekk også anledning til å svare

på spørsmål. Han ga en god forklaring på kvifor ting tar den vendinga som vi ser. Gav noken

eksempel, på at det ofte er politiske beslutninger på Nato og FN plan som blir iverksett, ikkje

plent millitært.

Takk for stor kunnskap og innlevelse om emnet.

Så blei det kaffi og lapper m/loddsalg og basaren som følger med.

Mari Ann Næsheim Hall fekk profilert boka si, om Rogalendinger som deltok i den

Amerikanske Borgerkrigen i 1860 åra.

Tarald Oma jr. snakka litt om festen på "Karlsbu" i mars og var inne og minde om turen til

U.S.A. i september i år.

Svein Inge Årrestad presenterte oss for ei ung jente frå Wisconsin, ho hadde lært seg litt

norsk, etter ca. fem mnd. Ho var utvekslingsstudent, og ho heite Ella Phipps.

Tarald Oma jr. opplyste om medlemsmøte på "Sivdammen" Bryne 12. feb. 2013.

Så blei det allsang med Gunnar Barstad på trekkspel, så vel heim.

Årsmøtet hevet kl. 21:30

Referent

Olaf Ravndal

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer. Du kan også ta dine venner med på et medlemsmøte og be en av medlemmene i styret notere navn, adresse, fødselsdag, e-postadresse, telefon og mobiltelefon, så ordner vi resten. Skjema for innmelding kan fås på møtene våre.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)