Budstikka i januar 2011

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

_______________________________________

Fra presidentenInge Nødland

Godt nytt år godtfolk!

2011 kan bli enda et rikt år i laget vårt med mange spennende foredragsholdere og godt lag på møtene. Foredragsholdere for hele vårsesongen er på plass og styret jobber nå med å få på plass detaljene til hvert møte. Vi ser allerede at høstprogrammet begynner å ta form.

Innspill fra dere som kommer på møtene er viktig for at programmet på møtene skal bli så varierte med litt for en hver smak.

For et par uker siden fikk jeg beskjed om at Roald Amundsen Lodge i Fredrikstad hadde lagt ned virksomheten. Styret i D8 jobber intenst med å finne løsninger for fortsatt aktivitet i Østfold. Faren for nedlegging er stor i alle frivillige organisasjoner hvis det ikke satses på utadvendt aktivitet og utvikling av møteprogram, tema og aktiviteter. Styret bruker mye tid på å diskuterer og sette ord på hva organisasjonen vår står for og den profilen vi vil ha. Du kan lese mer om det her.

Feil på nettsiden vår i desember gjorde at mange ikke fikk åpnet siden og budstikka for desember 2010. Jeg beklager dette sterkt, og opplever dere noe slik igjen, så ring meg snarest.

Lodgen har fått nytt styre og vi har allerede hatt vårt første møte. Takk til Tone som forlater styret etter å ha gjort en kjempegod jobb som sekretær i to år..Velkommen til Leif Lund og Tore Nærland som troppere på med nye ideer og masse pågangsmot. Sverre Lima skal sette inn styret på møtet torsdag 27 januar. Da gleder jeg meg til neste møte hvor vi skal møte Karoline Niklasson, Gunnar på pianoet, Tore som Auksjonarius og deg med gode venner på Fredheim kl 19:00. Som vanlig er det kr. 50 i inngangspenger og kaffe med julebrød til drøsen! Velkommen!

Hilsen Inge.

Referat fra Julemøtet 9. desember 2010 på Fredheim.

Julemøte torsdag 9,des, samla 45 deltakarar. President Inge Nødland ønska velkomen,og dei tri nasjonalsangane vart sungne. Presidenten gjekk deretter gjennom den forretningsmessige delen av møtet. Visepresident Tarald Oma presenterte kveldens fordragshaldar.

Møter våren 2011

27.januar

"100% Norwegian"

Sosialantropolog Karoline Niklasson

om norskamerikanere i USA, og hvordan de kan klassifiseres som en høytids-etnisitet

24.februar.

Tarald Oma forteller om Leiv Eiriksson også kalt for Leiv den hepne (ca 973 – ca. 1020)

24. mars.

Arne Nordbø - Restauration er på sjøen. Nå skal den drives og bidra til forståelsen av den norske utvandrer-historien. Arne forteller om prosjektet i framtiden

28. april.

David C Mauck

Tema ikke avklart

26. mai.

Sigrid Lien I boken "Lengselens bilder", som ble utgitt i 2009, beskriver Sigrid Lien hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen.

4.-5. juni

Lodgetreff i Haugesund

Haugaland Lodge inviterer til trivelig helg i nordfylket.

HØSTEN 2011

25. august

29.september

27. oktober

29. oktober

Slektsgranskerdagen i Klepp Rådhus. Bilder fra 2010

24.november

8. desember

Julemøte

Arthur Langerud, f,1918, fortalde om opphald og arbeid i 20 år på Long Island. Han gav ei levande skildring frå den tida og fortalde mellom anna om korleis det var å vera privatsjåfør for rikfolka der. Deretter fortalde han om eit stort husbyggeprosjekt han var med på. Der det vart byggd 6000-7000 hus. Alt på amerikansk vis, der spesialgjengar hadde kvar sin oppgåve på huset. Han fortalde også om då han var rormann på Stavangerfjord i 6 år. Så vart det servert julagraut, lefsa og kaffi. Etter ei matøkt med godt drøs, presenterte Tore Nærland musikaren Emton Ådnesen frå Nærbø,som så heldt ein flått zitherkonsert. Emton er ein av dei beste zitherspelarane i Norge og har spelt både i operaen og med andre store nasjonale orkester. Med sin underfundige jærhumor gjer han konserten til ei stor oppleving. Eit gildt møte vart avslutta med loddtrekking, og song til slutt. ”Deilig er jorden” fekk tonefylje av den alltid gode, Gunnar Barstad.Helsing Tarald (referent)

Årsmelding for 2010

Årsmelding og resultatregnskap vil bli fremlagt på medlemsmøtet i januar 2011. Du kan lese disse ved å følge linkene. For dere som er like lite regnskapskyndige som redaktøren, så er underskuddet rent regnskapsteknisk. Lodgen har hatt rimelig gode inntekter, men vi har hatt en stor planlagt utgift i forbindelse med Distriktkongressen i juni. Det vil skje i 2012 igjen.

Medlemsmøtet 27 januar 2007Sosialantropolog Karoline Niklasson skriver om seg selv:

Jeg er 25 år og har akkurat ferdigstilt mastergraden min i sosialantropologi. Mastergraden min heter "100% Norwegian" -En studie av moderne norskamerikansk etnisk identitet".

I mastergraden har jeg tatt utgangspunkt i et 8 mnd langt opphold i Minnesota. Der har jeg vært sammen med norskamerikanerere i alle aldre for å se hvordan norskamerikansk etnisk identitet kommer til uttrykk i det moderne Amerika. Jeg har oppsøkt forskjellige institusjoner, feiret 17. mai og jul og deltatt på mange forskjellige arrangementer

.

Før Karoline slipper til, vil vi ha forretningsdel og Sverre Lima vil sette inn det nye styret.

Etter kaffen vil Tore Nærland være auksjonarius i vår årlige "Amerikanske auksjon". Ta med mye småpenger og gled deg til en herlig stund når Tore fyrer løs!

Agder historielag anmelder Tone Tjensvold Barstad sin bok.

"Imponerende slektsbok fra Fidjeland i Sirdal:

Fidjeland-slekta i Norge og USA".«På veien til kirken ble den unge faren, Torje Olson Fidjeland, overrumplet av en snøstorm. Han ble funnet halvfrossen og brakt til nærmeste hus, et stykke fra hans hjem. Her døde han av lungebetennelse og frostskader…»Dette skriver Jo Ann Nelson Law i forordet til Tone Tjensvold Barstad bok «FidjelandSlekt», skrevet på bakgrunn av hennes altoppslukende hobby gjennom mange år, slektsgransking."Du kan lese mer på side 37 i årboka til Agder Historielag (www.agderhistorielag.no)

Boka selges hos Rogaland Historie og Ættesogelag og hos Tone selv ! som har noen få eksemplarer igjen !

Bokomtale

Karin Sveens bok om Peder Sæther fra Nord-Odal som var med på å etablere University of California i Berkeley var varslet i fjor høst.

Nå kommer den. Les mer her

Etterlysning 1

Hei, eg Tarald, fekk E-post frå Janne Bondi Johannessen der ho skriv:

"Jeg lurer på om du kan hjelpe meg til å skaffe flere norsktalende etterkommere av immigranter. Kan du kanskje spørre på møtene deres eller kanskje ta inn en liten notis i Budstikka deres? Jeg er interessert i hele Amerika og Canada, og svært gjerne folk som er etterkommere etter utvandrere fra deres område. Som du så, hadde vi jo nesten bare østlendinger i materialet vårt fra før".

"Me må kunna hjelpa med det", skriver Tarald.

BLOGGER

SONS OF NORWAY BLOG

http://www.sonsofnorwayblog.blogspot.com/

Jærbloggen

Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Etterlysning 2Kor blei det av Bjerkreimsfana?

Fana er laga i Bjerkreim og gitt til utvandra Bjerkreimbuar i som takk for pengar dei samla inn til kjøp av orgel i Bjerkreimskyrkja.

Fana blei sendt til "Bjerkreimlaget" i USA i 1921. På framsida står skrive: "Bjerkreimlaget og "Aa eg lengtar saa tidt denne heimen aa sjaa".

På fana er eit bilde av Bjerkreim med Kyrja og dalen oppover. På Baksida er det to hender som viser helsing over havet.

Fana blei brukt når det var stemne i Minnesota, Montana eller i Nord Dakota. Bilete er utsnitt av eit større bilete som er teke på ei samling i Bjerkreimlaget i Grand Forks i Nord Dakota i 1923.

Det Er grunn til å tru at fana ikkje blir brukt lenger og at ho kanskje ligg nedstøva hjå ein privatperson i USA. Det skulle vore fint om vi kunne finne fana og kanskje få den tilbake til Bjerkreim dersom ingen følar eigarskap til den i USA lenger.

Håpar alle som les dette og har slekt i USA, sender dei eit spørsmål om Bjerkreimfana. Eller kanskje det er internettsider som denne fana kunne vært ettersøkt på?

Bjerkreim Ættesogelag ved Peder Spødervold perspo@online.no tlf. 51452340 /91579672

To Sveibuer kjører gjennem Syd- og Nord-Dakota i 1934.

Artikkelen stod på trykk i Haugesund Avis 6. mai 1935. Det var Sverre Lima som fant den på "Norway List" på internett.

To Sveibuer kjører gjennem Syd- og Nord-Dakota og forteller om utflyttede nordmenn fra distriktene våre som de traff på sin vei.

En utflyttet Sveibu som nu bor i Montana har sendt oss en korrespondanse som han også har hatt inne i den norsk-amerikanske avis "Visergutten". Det gjelder en tur gjennem Nord- og Syd-Dakota.

"Vi planla turen og starten blev satt til 15. juni 1934. Mutt var den som skulde se å få nistekurven istand for turen, så han hadde et par travle dager; men om kvelden før avreisen var alt pakket og blitt anbragt i Chevrolet'en for en tidlig start om morgenen. Og før klokken 4 var vi på ferde. Klokken litt før 7 kom vi inn til vår nærmeste by Chinock, og her hadde Mutt nogen innkjøp å gjøre. Og så bar det til gasolin-stasjonen for å få gasolin og veikart. Så bar det østover på hovedvei nr. 2, Jeff med hjulet og Mutt som kartmann og navigatør. Vei nr. 2 fra Chikago øst, følger for det meste hovedlinjen av Great Northern banen som er anlagt gjennem Milk River Valley og som kanskje er Montanas fruktbareste dalstrøk. Her så all avling lovende ut, da der brukes meget kunstig vanding." Les artikkelen her.

Leirer i USA:

CAMP SKOGFJORDEN - USA

Dette er en camp som blir arrangert av Concordia Language Villages i Bemidji i Minnesota.

Det arrangeres 2 språkleirer hver sommer som er tilpasset norske deltakere.

Følgende data og priser gjelder for 2011.

Session NB33 2 uker 27 juni – 9 juli $ 1740.-

Session NB30 4 uker 27 juni – 23 juli $ 3425.-

Aldersgruppen her er 12 til 18 år, men vi anbefaler at de som reiser fra Norge er i alderen 14 – 18 år. Flyreisen fra Norge til Minneapolis går uten reiseleder. Alle deltakere under 15 år blir ledsaget av flyselskapet mot gebyr. Dette kan også andre deltakere få hvis de ønsker det.

Ungdommene fra Norge får først en ukes opphold hos en vertsfamilie i Minneapolis-området før de drar med buss til Skogfjorden. Etter oppholdet på leiren tar bussen deltakerne direkte til flyplassen for hjemreise.

Barn og barnebarn av medlemmer i Sons of Norway, distrikt 8 kan søke både distriktet og den lokale lodge om reisestøtte.

Det er også mulig å søke om stipend direkte til Concordia Language Villages. Dette gjelder også for ungdommer som ikke er medlemmer i Sons of Norway. Nærmere opplysninger om dette og om søknadsfrister får du ved henvendelse til årets campansvarlig:

Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. Les mer her

Blaine Hedberg fikk St. OlavVi som var med på turen i emigrantenes fotspor i 2008 møtte Blain Hedberg.

Etter å ha jobbet med slektsforskning i nesten 30 år, ble Blaine Hedberg som er bosatt i Reedsburg, MN tildelt en æresbevisning få i verden noen gang får. Hedberg ble gitt en kongelig utmerkelse - St. Olav-medaljen - den 28 august i anerkjennelse av hans arbeid for Norge, spesielt hans omfattende slektsforskning på norsk innvandring til USA. Gary Gandrud gav nyheten til Hedberg i en av sine første offisielle handlinger som konsul generelt for regjeringen i Norge.

"Når han ringte i februar, tenkte jeg," Å nei, må dette være en feil, "sier Hedberg. "Men når

jeg fant ut at det er mange mennesker i USA og Norge som skrev brev om alt arbeidet jeg har gjort for dem, gav det litt mer mening. "Det er en ganske stor ære." Les mer her (engelsk).

Studentutveksling til Minnesota

Tor Amund Voll Storaas is pretty much your average American teenager. He talks fast, he loves his friends, he's extremely independent and he calls mom and dad when he needs money. Pretty average - except for the part about being American. Storaas, a native of Bergen, Norway, is three months into his senior year at Pequot Lakes High School. Storaas said he wanted to take a year to study abroad because he wanted to experience the world. Les mer her.

Ryfylke Lodge har plass på tur Til Midt-Vesten i septemberl

Det er nå mulighet for 4 plasser på turen til Midt-Vesten med avreise 9 sept 2011 (14 dager) Ta kontakt med enten reiseguide Odd Harald Olsen tlf 90751907 eller på e-post o-haral@online.no ) eller Solheim Tours v/Terje Solheim, telefon 37038795 Mobiltelefon 90138683 E-post: tesolh2@online.no.

BLI MEDLEM

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem denne nettsiden på Sons of Norway internasjonalt oversikten med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

ANDRE MEDLEMSAVISER

Du finner mange av Lodgene i Norge sine medlemsblader på nettstedet for Distrikt 8 www.sonsofnorway8.com.

Se under "Lokallag"

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2011

ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884, inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA? Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.(+47) 38 35 02 04

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp kl. 19:00.

Kontingent 2011: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)