Budstikka i mars 2010

Medlemsblad for Sons of Norway -

Leiv Eiriksson Lodge 8-021 -

Sandnes og Jæren

BUDSTIKKA

Torsdag 25. mars 2010 - kl. 19:00.

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Samfunnshuset på UNDHEIM.

Se omtale lengre nede på siden.

Fra presidenten

Inge Nødland

Lodge President

Kjære SoN's venner.Medlemsmøtet i mars blir ekstra spennende. Vi har søkt samarbeid med Time bondelag om et temamøte om amerikansk landbruk. Bondelaget i Time har omlag 450 medlemmer og de fleste kan vi regne med har slekt i Amerika. Det er likevel få av disse som har kjenskap til vår organisasjon. Vi håper å nå mange med informasjon denne kvelden!

Per Harald Grue er som en institusjon å regne. Kanskje ikke blant folk flest, men i jorbrukskretser var det Grue som var landbruksdepartementet. Det ble gitt ut bok om ham da han gikk av som pensjonist. I 2008 møte Tarald ham i Minot, da Grue var leder for en landbruksdelegasjon på studietur til et forskningsprosjekt i det området. Det gav oss ideen om et møte med landbruksvri. Svein Inge Årrestad kåsserer om Jærsk humor og Gunnar Barstad står for taffelmusikken og akkopangement til nasjonalsangene.

Vi har flyttet møtet til Undheim samfunnshus denne gangen, så vær ute i litt god tid for å finne veien.

Turen i "Emigrantenes fotspor 2010" fra Minneapolis til Seattle har i skrivende stund fått 35 påmeldte som har betalt depositum. Vi blir sikkert mer enn 40 på turen i september når alle får meldt seg på. Jeg gleder meg mye når jeg ser deltakerlisten som bare inneholder navn på mennesker som byr på på seg selv og sine omfattende kunskaper!

Ikke nøl, bli med på turen du også!

Gunleif Seldal er historiker i laget vårt og er den i Norge som har mest kunskap om "The Sloopers" - pasasjerene på emigranskipet Restauration som tok de første organiserte emigrantene til Amerika i 1825. Lenger ned i budstikka finner du historien som Gunnleiv har skrevet om Porter Chamberlain Olson som så dagens lys den 11. april 1832 i landsbyen Manchester i Niagara County, upstate New York. Han hadde 50 prosent blod fra Ryfylke i årene. Faren var Ole Olsen fra gården Hetletvedt på Ombo; skoleholderen som sammen med flere andre valgte å forlate Norge i 1825 for å finne åndelig frihet i USA. Gunnleif skrev også artikkelen "Glimt Fra Fox River" i januarutgaven av budstikka og har lovet oss flere småstubber med tiden.

Nå venter jeg bare på å få møte deg og dine venner på Undheim 25. mars og at Vibå finner noen bare flekker på Jæren!

Inge

Referat fra medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge 25. februar 2010

Møte ble avholdt på Fredheim, Klepp hvor omtrent 30 hadde funnet veien. Gunnar Barstad var på plass med sitt trekkspill og trakterte også pianoet i løpet av kvelden. Presidenten Inge Nødland tok for seg en del lagsaker og kom også inn på ting som vil skje fremover mot sommeren, noe som for øvrig er lagt inn i Budstikka og "Detaljert program for 2010" på vår Internettside.

Førsteamanuensis Arne Neset som i en årrekke har undervist i amerikansk kulturhistorie ved Universitetet i Stavanger kåserte. Overskriften for foredraget var ”Den Amerikanske kongressen, oppbygging, arbeidsmåte og dagligliv.”

Han startet med Konstitusjonen som er fra 1787 og da unionen av de 13 statene. Med grunnlag i bl. a. det som hadde hendt i den Romerske Republikk og langt senere i Frankrike, klarte de å bygge opp et system som har holdt seg i hovedtrekkene frem til i dag. Det primære var å få orden på maktfordelingen og de tre grunnsteinene ble da de tre maktene Lovgivende, Utførende og Dømmende. Hovedstaden Washington ble faktisk bygget opp på grunnlag av dette da det var klare linjer også, geografiske mellom the Capitol ag de andre statlige bygningene.

Videre fikk vi et innblikk i mandatfordelinger, presidentvalgt, valg av senatorer og kongressvalg. Partiskillene var ikke det viktigste, men fornuft går foran parti, noe som er stikk i strid med det vi er vant med her i landet. Arne Neset antydet dog til slutt at det nok var blitt noen skarpere fronter nå i den senere tid.

Otto Topdal hadde lovet oss pannekaker denne kvelden. Flotte, store og mange var de, så ingen gikk sultne hjem! (bildet fra melk.no)

Kvelden var dog ikke slutt enda. Lene, datter av Otto og Anne Irene Topdal hadde vært tre måneder på Norway Ranch, ranchen til Arvid Mæland i Arkansas, USA. Hun skulle arbeide der, men var også på en tur opp til Canada for bl. a. besøke slekt. Hun viste mange flotte bilder, om hennes meget varierende arbeide i et til dels mannsdominert miljø. Det viste seg faktisk at Arvid Mæland hadde tre rancher, den største på ca 6.000 mål. Lene trivdes så godt at hun skal tilbake for å arbeide i tre nye måneder i høst.

Sandnes, 27.2 2010 Karleif Lende

På bildet Lene Topdal, 21 år som fortalte om sitt opphold på Norway Ranch i Kansas hos Arvid Mæland.

Møter og andre aktiviteter framover.

Torsdag 25. mars 2010 kl 19:00 på Undheim samfunnshus

Medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge

Vi skal som vanlig ha lotteri, allsang,kaffe og noe å bite i.

Etter kaffen kåsserer Svein Inge Årrestad om Jærsk humor.

Dette møtet blir spesielt med en litt annen setting.

Vi har invitert bondelaget i Time til samarbeid om dette møtet. Inngangspenger kr. 100,-

Per Harald Grue, tidligere 25 år som departementsråd i Landbruks-departementet kåserer om "Særtrekk i amerikansk landbruk i dag". Grue er 66 år og bor på Ås. Bakgrunn: Doktorgrad i landbruksøkonomi. Har ledet jordbruksforhandlingene siden 1980. Grue reforhandlet Jordbruksavtalen siste gang i 2008 før han ble pensjonist i februar 2009. Han har studert amerikansk landbruk ved flere studiebesøk over lengre tid.

Torsdag 29. april 2010 Medlemsmøte Leiv Eiriksson Lodge på Fredheim. Gunleif Seldal snakker om Restaurationens opprinnelse samt en liten oppdatering av replikaen som bygges på Finnøy.

Vi får besøk av disse 22. og 23. juni 2010. De kommer fra den byen i Amerika som må være mer norsk enn de fleste byene her hjemme. De feirer syttende mai 3 dager til ende hvert år og hele byen er pyntet med norske flagg hele året.

Sankt Hans vil de få oppleve sommerkvelden på Vaulen, men kvelden før håper jeg mange ai lodgen får møte dem

Les mer om danserne her.

Link til en annen medlemsavis. Synnøve Nordkapp Lodge i St. Paul, MN

Ryfylke Lodge sin medlemsavis finner du under medlemsblader i Strandhistorielag.

Innmelding i lodgen vår på Internett.

Etter vedtak om lovendringer lodgen før jul i 2008 hvor vi vedtok at alle skal kunne bli medlem uten å måtte bli godtatt på et medlemsmøte kan vi nå tilby innmelding på Internett. Du kan vise dine venner som vil bli medlem nettsiden på Sons of Norway internasjonalt siden som heter "Join Us > Sign Up ". Velg "Norway" og trykk "find a lodge" og du kommer på nettsiden med de norske lodgene. Leiv Eirikson Lodge er en av fire som har knappen "join this lodge" Trykk på den og meld inn nye medlemmer.

Jærbloggen Jærbuen Arvid Mæland blogger i Stavanger Aftenblad sin nettavis.

Sjekk ut "Sons of Norway Blog". Ledelsen i Minneapolis har satt profesjonelle journalister til å skrive i bloggene. Det er artig for oss i Norge å lese om hva

Amerikanerne er opptatt av og om hva som foregår i vårt samfunn.

WRITTEN BY ERIK EVANS, COMMUNICATIONS MANAGER FOR SONS OF NORWAY. THE MISSION OF SONS OF NORWAY IS TO PROMOTE AND TO PRESERVE THE HERITAGE AND CULTURE OF NORWAY, TO CELEBRATE OUR RELATIONSHIP WITH OTHER NORDIC COUNTRIES, AND PROVIDE QUALITY INSURANCE AND FINANCIAL PRODUCTS TO OUR MEMBERS.

Sons of Norway har sin egen side på "fjesbogå" som du finner her

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

STYRET i Leiv Eiriksson Lodge 2009 ledes av President: Inge Nødland tlf. 900 84 884 - inge.nodland@lyse.net. Opplysninger om resten av styret finner du på nettsiden vår www.sonsofnorway8021leiv.com

ARNE PRIMSTAD

4360 Varhaug

Tlf: 51 43 05 14 – Mobil: 928 52 562

Belegningsstein –

Alt innan hagearbeid

Natursteinmuring – Håndgraving

Plantebeskjæring – Minigraver

Jærstein til gardløing

Rennesøystein til forblending

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker!

Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling. Tlf.: (+47) 38 35 02 04

Leiv Eiriksson Lodge 8-021

Postadresse: Tyrihansveien 13a, 4315 Sandnes.

Organisasjonsnummer er 992 478 187

Bankkonto: 3206 20 88 515

Vanlig møtedag: 4. torsdag hver måned

Vanlig møtested: Fredheimstova, Klepp

kl. 19:00

Kontingent 2010: 400 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)

Miljøvern

Les Budstikka på nett.

Spar trykking og porto.

Har du anledning til å motta Budstikka på E-post,

gi oss beskjed om E-postadresse snarest.

Du kan også finne den på hjemmesiden vår

www.sonsofnorway8021leiv.com

We only print the emails we really need to!

Facebook

Om Amerikansk landbruk

I forbindelse med medlemsmøtet 25. mars kan det være greit å ha litt kjenskap til temaet.

USA er verdens sterkeste økonomiske makt, med en svært allsidig og avansert næringsstruktur. Bruttonasjonalproduktet (BNP) var ved utgangen av 2006 ca. 13 500 milliarder USD, og den gjennomsnittlige disponible inntekten var ca. 27 700 USD. De siste tiårene har virksomheten forskjøvet seg fra primær- og sekundær- til tertiærnæringer. Således skrev knappe 2 % av BNP i 2006 seg fra jordbruk, skogbruk og fiske – og knapt en fjerdedel fra industri og bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet – mens bortimot tre-fjerdedeler kom fra tjenesteytende næringer.

Jordbruk

I 1945 bodde 20 % av alle amerikanere på gårdsbruk. I 2006 var tallet sunket til godt under en prosent, og antallet gårdsbruk var i samme tidsrom redusert fra over 6 mill. til i overkant av 2 mill. Til gjengjeld var den gjennomsnittlige størrelsen av farmene blitt fordoblet, fra 850 til 1775 dekar. Mens tallet på ansatte i landbruket var 6,8 mill. i 1950, var det tilsvarende tall i 2006 noe i overkant av 900 000. Svært mange av eierne og en stor del av driverne bodde ikke på bruket. Halvparten av landbefolkningen var å finne i Midtvesten, og var hvite. I 1950-årene var arealet av dyrket mark nesten 500 mill. hektar. Det totale dyrkede areal er senere blitt redusert, først og fremst som en følge av effektiviseringen av jordbruket og de lave prisene på landbruksprodukter, som har ført til nedleggelse og fraflytting. I 2006 var det dyrkede arealet bare ca. 450 mill. hektar.

Du kan lese mer om amerikansk landbruk her

Fox River Regiment og dets sjef

Av Gunnleif Taraldson Seldal

Blant de mange nordmenn som på 1800-tallet dro hinsides Atlanteren for å skape seg et bedre liv var det flere som satte dype spor etter seg i amerikansk historie. Oberst Hans Christian Heg, postmannen ”Snowshoe” Thompson og senator Knute Nelson for å nevne noen få. Også blant immigrantenes etterkommere finnes mange som utmerket seg på ærefullt vis. Flere har blitt behørig omtalt, og deres bragder er velkjent på begge sider av havet. Men det finnes også noen som er lite kjent i Norge. En av disse er Lieutenant Colonel Porter C. Olson som i en periode under den amerikanske borgerkrigen ledet 36th Regiment Illinois Volunteers i mange slag.

Les mer om Lieutenant Colonel Porter C. Olson her

Eit kvalitetsstempel frå høgaste hald....

Asbjørn Ystebø heidra med St. Olavs.

Søndag ettermiddag 14. mars vart Asbjørn Odd Ystebø tildelt St. Olavsmedaljen i Emigrantkyrkja på Sletta. Æra delar han med ei heil bygd og mange, mange eldsjeler.

Klart dette er veldig hyggjeleg for meg personleg, men først og fremst ser eg på dette som eit kvalitetsstempel frå høgaste hald som viser at Nordhordland og Vestlandet har fått etablert eit solid senter med fagleg kvalitet, minner og levande kontakt mellom Norge og Amerika, seier Asbjørn Odd Ystebø til avisen Nord Hordaland

GRASROTANDELEN Norsk Tipping AS

Norsk Tipping deler ut noe som kalles "Grasrotandelen". Dette er en andel av det folk spiller for til erstatning for inntekter fra spilleautomater.

Det påvirker ikke innsatsen eller premiene for deg, men laget vårt kan få noen ekstra kroner å rutte med.

Du må ta med spillerkortet dit fra Norsk Tipping å registrerer deg enten på nettet eller hos din tippekommisjonær ved å oppgi organisasjonsnummer eller vise strekkoden under Leiv Eiriksson Lodge har organisasjonsnummer (Brønnøysund) 992 478 187

Organisasjonsnummeret finner det også nederst på hjemmesiden vår http://www.sonsofnorway8021leiv.com/

SKOGFJORDEN (Av Johanne Hansen - Språkleir ansvarlig i D8).

Vi fikk bare 2 søkere på de 2 stipendene som ble utlyst i medlemsbladene til SON, distrikt 8 i oktober og dermed ble det ikke loddtrening.

Stipendene ble gitt til Christopher Klarholm Laland og Eva Margrethe Wold Müller. Begge disse skal delta på det nye 4 ukers kurset på Skogfjorden i tiden 28 juni – 24 juli.

Camilla Gjerdrun Laland, Karen Irene Jacobsen og Rolv Egelandsdal skal delta på det vanlige 2 ukers kurset fra 28 juni – 10 juli. Disse 3 har fått stipend fra den lokale lodgen sier Johanne Hansen som er ansvarlig for norsk deltakelse på språkleirene i Minnesota. Les mer her.

Stoughton Norwegian Dancer Tour 2010 Visit to Norway