Budstikka i desember 2015

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Medlemsmøte tirsdag 8. desember på Sivdamsenteret kl. 19:00.

Velkommen til gode foredrag, musikk, sang, Jule-talerken, kaffe og godt drøs! Inngangspenger kr. 100.

Lisabet Risa -

Oldemor Valette Ree og livsvegen hennar mellom Hinnaland, Re og Hanley Falls.

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøtene i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Du kan ta toget til møtet.

___________________

2016

Tirsdag 5. januar 2016

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 26. januar 2016

Medlemsmøte

Toralv Bilstad - UiS

Tirsdag 2. februar 2016

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 23. februar 2016

Johannes Risnes

Forteljinga om grandonkelen Gabriel og tømmer-hoggarane i Michigan og Minnesota.

Hans A. Storhaug -

Det norske Utvandrersenteret.

Presentasjon av AEMI (Association of European migration Institutions).

Tirsdag 1. mars 2016

Slektsgransking på Sivdamsentert 18:00 til 21:00.

Tirsdag 29. mars 2016

Engwall Pahr-Iversen

Olai Aslagsson fra Tananger sitt forfatterskap og hans vennskapsbånd med Willam "Buffalo Bill" Cody.

Tirsdag 26. april 2016

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen - UiS.

Nordmenn i Spania og paraleller i det ameri-kanske samfunn.

Tirsdag 24. mai 2016

Ambassadør Else Berit Eikeland.

Eikeland er Norsk ambassadør til de arktiske områdene. Hun kommer fra Varhaug og var mange år Norsk ambassadør i Canada. Hun vil fortelle om det Canadiske samfunn.

Tirsdag 23. August

Tirsdag 27. september 2016

Erling Dugan -

Om å vokse opp i to verdener.

Utnevnelse av valgkomite

Tirsdag 25. oktober 2016

Anne Elisebeth Skogen kommer tilbake med forteller-forestillingen «VEGEN VIDARE VEST» om korleis det gjekk vidare med slooparane, i allefall nokon av dei, etter at Anne Elisaeth forlet dei i Kendall i 1825 like før jul.

Tirsdag 22 november 2016

Ole Jone Eide - UiS

Skandinavisk migrasjon til Nord-Amerika.

Valg

Tirsdag 6. desember 2016.

Julemøte, innsetting av nytt styre.

____________________

Vi har fått

julehilsener fra

Hamar Lodge

Oseberg Lodge

Kåseriet omhandlar ei grein av utvandringshistoria til Time kommune. Få kvinner måtte vinka farvel til så mange familiemedlemmer som Valette Ree (1849 – 1935). Valette gifta seg med Arnt Jensson Ree i 1874 og flytte frå Hinnaland til garden Re sør for Bryne. To år tidlegare hadde farbror til Arnt reist til USA som nygift. Dei følgjande åra reiste mange i familien hans. I 1886 hadde han bare tre søstre igjen i Norge. Foreldra, fem søstre og ein bror hadde alle emigrert.

Det same skjedde seinare i familien til Valette og Arnt. Alle fem sønene deira emigrerte i åra rundt 1900 – 1905. Foreldra hadde bare dei to døtrene igjen i Norge. Men historia slutta ikkje med dette. Eldste sonen kom tilbake seinare, og både Arnt og Valette reiste etter tur over til barna i USA.

Tirsdagskvelden skal me høyra om bakgrunnen for at så mange i denne familien emigrerte, og om kor dei slo seg ned i USA. Det er naturleg å sjå reisemønsteret deira på bakgrunn av utvandringa generelt frå Time. Me skal også høyra om Valette og turen hennar til USA i 1914. Det var ikkje vanleg då at ei 65 år gamal kone reiste åleine til USA for å besøkja barna sine. Opphaldet kom til å vara i over tre år og vart annleis enn Valette hadde tenkt seg.

Lisabet Risa er førstearkivar ved Statsakivet i Stavanger. Hun er mellom anna fofatter av storverkene Bjerkreimsboka og Fotografihistoria - sett fra Rogaland. Ho viser mange historiske fotografi til kåseriet.

Gunleif Seldal.I sangen om sin "Mormor" fra Sirdal skildrer Odd Børretzen en dramatisk hendelse som hennes bror i USA ble utsatt for. Han skulle visstnok ha blitt knivstukket på en bar i Detroit. Gunleif Seldal vil fortelle den virkelige historien bak denne hendelsen. I tillegg til denne sirdølen var også tre Timebuer involvert.

Foto: Odd Børretzen. Omslagsbilde fra albumet Vintersang (1997), med Lars Martin Myhre. Nils Petter Lothrington/Tylden & Co..Storo Norske Leksikon

Vi må få påmelding til til julemøte hvor vi serverer juletalerken, julekaker og kaffe. Forhåndspåmelding innen søndag 29. november til Karleif Lende på november- møtet, eller på telefon 51 66 41 00 eller karleif.lende@lyse.net

Fra PesidentenTone Tjensvold Barstad.

Kjære Sons venner.

Det er allerde blitt desember og det nærmer seg jul.

På november møte var det valg og jeg tar fatt på mitt tredje år som president. Takk for tilliten.

Vi har fått to nye med i styret i tillegg til at alle som var i styret i 2015, fortsetter også neste år. Jeg har lært mye i de to årene som er gått, blitt mange erfaringer rikere, truffet mange koselige mennesker og fått mange nye opplevelser, noe jeg tar med meg videre i året som kommer.

På julemøte skal vi ha innsettelse av det nye styret. I år har styret valg at det blir servert juletallerken med ribbe og pinnekjøtt. Vi trenger derfor påmelding innen 29. november.

Foredragsholder på julemøte blir Lisabet Risa som vil fortelle om Ree slekten i Time. Hun har kalt sitt kåseri :“ Oldemor Valette Ree og livsvegen hennar mellom Hinnaland, Re og Hanley Falls i Minnesota”.

Lotteri blir det også med fine gevinster. Pins for 5, 10 og 15 års medlemskap blir delt ut.

I slutten av november var jeg en tur i Oslo i forbindelse med jobb og var da på teater og så stykket” Amerika - 1880”. Det handler om en familie som emigrerte fra Norge og bosatte seg i Chicago. Vi fulgte en norsk utvandrerfamilie i krig for lutefisk, protestantisme og norske familieverdier! En interessant forestilling, hvor tankene mine gikk til flyktningene som nå kommer til vårt distrikt og deres situasjon i sitt “nye land”.

Det går mot jul. En koselig årstid hvor bruker å ha fyr i peisen om kveldene og mange levende lys. Jeg ser frem til julehøytiden hvor vi får alle ungene på besøk.

Vel møtt til julemøte tirsdag 8. desember. Jeg vil ønske dere alle en riktig fin og fredfull julehelg.

Julehilsen fra Tone.

President Leiv Eiriksson Lodge.

SLEKTSGRANSKING I LEIV EIRIKSSON LODGE

Vi er mange i laget vårt som har slektsgransking som en stor hobby. Vi vil gjerne komme sammen for å utveksle erfaringer og kunskap.

Vi har derfor foreløpig leid lokalet på Sivdammen første tirsdag i januar, februar og mars. De som har lyst å få hjelp med å komme i gang med slektshistorien er hjertelig velkommen klokken 18:00 til 21:00 tirsdagene 5/1, 2/2 og 1/3 i 2016.

Arbeidsformen må gå seg til avhengig av hvem som kommer.

Dette er ikke tenkt som opplæring i bruk av datamaskin eller nettbrett. Vi kommer heller ikke til å fronte noe spesielt slektsprogram.

Til dere som ikke kan vente til januar, kan se litt på Ket Henriksen sine slektslinker!

Referat fra medlemsmøtet 24. november på Sivdamsenteret

Møtet vart som vanleg opna av presidenten, og dei tre nasjonalsangane vart sungne.

Presidenten fortalde så om synkande medlemskap over heile landet. Derfor har Leif Eirikssons Logde innført eit medlemstilbod i 2015.

Styret har også bestemt å starte med slektgranskning. Det vert først som ei prøveordning i tre måneder, så får ein sjå korleis interessa er.

Deretter var det valg for nytt styre for neste år. Valgkommiteens forslag til nytt styre vart godkjendt Valgkommiteen besto av Sverre Lima og Torkel Bryne.

Tone Barstad Tjensvold takket for tilliten og tar til med sitt tredje år som president. (Referatet fortsetter under bildet av blide møtedeltakere)

Det vart sunget “ Du ska få ein dag i mårå” før ordet vart gitt til kveldens foredragsholdar Tarald Oma, som skulle snakke om selskapet Ny jord og om bureising.

Fra 1902 - 1905 utvandret ca 90000 personar derav 40000 menn mellom 15 og 29 år. Her måtte det gjøres noko, slik at ikkje all ungdommen som skulle byggja landet, forlet det istaden for å bli værande.

Overrettssakførar Johan Fredrik Klinkenberg var foredragsholdar på eit møte i Kristiania Kjøbmandsforening, og temaet var “ Om emigrasjonen og midler til motarbeidelse av denne”.

Det var gjort for å hinda at ungdommen som landet har fostra opp, ikkje skulle dra til

Amerika. Resulatet av møte vart at “Selskapet til Emigrasjonens Indskrænkning” stiftet.

I 1915 vart ny jord stifta. Hensikten med selskapet var å kjøpa opp større eigedommer, utmarksområde. Stå for oppmåling, kanalar, vegar og dyrkningsplanar. Dyrkar litt jord for kvart planlagte bruk. Selskapet deler så opp området som kan gi jord til planlagde bruk.

Brukaren står vanligvis for oppføring av bygningar, og kan få lån etter spesielle reglar i Småbruk- og bustadbanken. Fra 1931 vart statsbidraget for jorddyrking redusert, det same gjalt for uthusstøtte.

I 1932 vart rentefritaket for bureisarar forlengja frå 5 til 7 år. I 1933 vedtok stortinget at bureisarar skulle sleppe skatt dei første fem åra. Denne ordninga vart ståande så lenge bureisinga varer. Det vart funne ein modell til å byggja vidare på. Gårdsbruk mellom 100 og 250 dekar jord og med to bygningar. Halvannen etasjes bustadhus mellom 35 og 60 kvadratmeter, og to etasjes driftsbygning mellom 70 og 140 kvadratmeter, med høylager i eine enden og fjos i den andre enden og med gjødselkjellas under halve huset. Denne modelle vart brukt til langt etter 2. verdenskrig.

For bureisaren sjølv gjaldt det å ha evner til å planleggja på lang sik, og i tillegg eig ei sterk økonomisk og sosial framdrift, og etter alt slit kan sitja trygt på eigen gård.

Knut Hamsund var ein var bureisar på gardsbruket Skogheim på Hammarøy. Det var vel her han fekk inspireasjon og tema for å skriva romanen “ Sult “

Bilde lånt av Nissehjørnet

____________________

Slægtsforskning begynder ved en tilfældighed.

Så bliver man interesseret.

Slægtsforskning fortsætter som en lidenskab,

udvikler sig til en besættelse

- og ender som en uhelbredelig sygdom.

Så dermed er du advart!

_________________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling Tlf.: 38350204

www.usaexperten.no

Kontakt oss her.

USA Experten på Facebook

____________________

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i

Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er desember- utgaven 2015 av Lodgens newsletter "Mellom Vennerr". .

Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens

Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

____________________

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

____________________

NYE MEDLEMMER.

Eit av dei siste bureisingsområda her på Jæren var på Frøyland i 1950 åra. Det var omlag 1500 mål og var oppdelt i sju bruk. Det er 50 mål som staten skal fulldyrka på kvart bruk.Det var store mengder stein som var i bakken.30 - 50 kubikkmeter på målet pluss like store mengder småstein. Under dyrkinga viste det seg at bulldosar og Skjærpeplogen var effektiv i arbeidet med å fjerna stein, men den tilpakka jorda så den var ikkje særlig brukbar etterpå. Dette var noko av årsaken til at Brøyt blei utvikla. Både til bruk på dyrking og til grøfting. Det var på den tid at kunstig befruktning ble tatt i bruk, og det medførte til å kunna byggja seg sin egen besetning ganske hurtig, og mykje tid vart spart pga at de slapp å gå rundt med dyra.Resultatet av Ny Jord vart 20000 nye gårdsbruk. Størst i Rogaland var Sola med 81 bureisingar.

(Nærbø, Varhaug og Ogna), nåværande Hå kommune hadde 111 bureisingar.

Etter foredraget vart “heim te Jæren” sunget, deretter kaffi og lotteri.

Det vart minnet om julemøtet 8.desember og Presidenten takket de 34 møtedeltakerne for frammøte og ønsket vel hjem.

Møtet ble avsluttet med sangen “Fotlandsfossen”

Fra strategidokumentet

Gjennom årene har vårt lag utviklet seg til å bli det sterkeste legmiljøet for emigranthistorie i Rogaland, kanskje også i hele Norge. Vi vil beholde denne posisjonen med å fortsette rekken med dyktige foredragsholdere og samarbeid med historie og forskningsmiljøer i inn og utland.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking, så inviter dem med på møtene.

Medlemsverving og nye medlemmer .:

Styret i laget har bestemt at nye medlemmer som innmeldes før nyttårskifte 2015/16 bare betaler kr. 200;- for første års medlemskap. Styret håper at de som "sitter på gjerdet" nå melder seg inn. Nå ønsker vi velkommen Eva Skrudland som bor på Bryne, Bente Gro Olsen fra Stavanger, Geir Hendum fra Hommersåk og Øyvind Kristiansen fra Kleppe.

_____________________________________________________________________

Fra vår venninde Laurie Tvedt fra New York som nå bor i London fikk vi denne Julehisenen. (Tvedt i Strand).

Kart

Gå i dine forfedres fotspor og utforsk over 100 år med nordisk utvandring til USA med Expedia’s interaktive migrasjonskart. Se hvor de skandinaviske utvandrerne reiste til i USA

Vervekonkurranse i Sons of Norway 2015.

Gjeldende for alle distrikter fra 1. januar - 31. desember 2015.

SoN, arrangere sammen med sin offisielle reisepartner Borton Overseas, en ny vervekonkurranse.

For å belønne organisasjonens flinke ververe, vil vi belønne den flinkeste, dvs. den som klarer å verve flest nye medlemmer, i hvert av vår 8 distrikter. "Den flinkeste ververen" er definert som den i distriktet som verver flest betalende medlemmer inn til Sons of Norway i løpet av 2015.

Her er betingelsene:

* Vinnere i distrikt 1-7 vil motta 2 billetter til Norge.

* Vinneren i distrikt 8 som er Norge vil motta 2 billetter til USA.

* Vinneren må bestemme sine billetter hos Borton Overseas innen 1. mars 2016, og turen må foretas innen kalenderåret 2016.

* Tilleggsbilletter kan kjøpes til familiemedlemmer eller andre i reise følge til lavest tilgjengelige pris.

* Konkurransen er åpen for alle medlemmer i Sons of Norway.

Tilsatte, medlemmer av internasjonalt styre, tilknyttede selskaper og agenter i SoN, og medlemmer i deres nærmeste familie og husholdning kan ikke delta.

Spørsmål??

Rett dem til Tor Arild (tor.arild.halvorsen@dabb.no) eller på tlf. 412 03.

Alle innmeldinger fom 1. januar tom 31. desember 2015 er med i konkuransen.

Grasrotandelen

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for. Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping. Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

_______________________________________________________________

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse, men får bladet som papir-utgave i postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto! redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim. SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt. Du kan levere frimerker på medlemsmøtene våre. Karleif Lende tar i mot.

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2015: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)