Budstikka i mai 2015

Medlemsblad for Sons of Norway - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren ___________________________

Medlemsmøte i tirsdag 26. mai på Sivdamsenteret kl. 19:00.

Velkommen til gode foredrag, musikk, sang, kaffe

og god drøs! Inngangspenger kr. 100,-

2015

Hvis ikke annet er nevnt er alle medlemsmøte i Leiv Eiriksson Lodge på Sivdamsenteret på Bryne

Du kan ta toget til møtet.

Leiv Eiriksson Lodge ble etablert 31 mai 1997.

Sommermånedene 2015

Det blir ikke ordinært medlemsmøte i juni, juli og august. Kanskje vi kan få til noe i løpet av sommeren i konkurranse med hagelagene?

25.til 28. juni

Se program her

Liv Tjemsland. "Livet på sjømannskirken"

Hvordan er livet på en sjømannskirke?

Liv arbeidet på sjømannskirken i Houston, Texas, som husmor 1998-2002. Houston er er storby på rundt 4 mill, 4. største i USA, og er verdens største kjemikaliehavn. Dessuten er det oljehovedstaden i USA.

Mange nordmenn bor der, og den norske kolonien veksler mellom 4-6000. Flesteparten jobber innen oljebransjen eller oljerelaterte bedrifter, men også mange jobber innen shipping. Noen er der for en periode på noen år, mens andre har blitt værende i mange år. De første årene hun jobbet der var Houston en svært aktiv havn med mange norske sjøfolk på norske eller utenlandsregistrerte båter. Men i løpet av perioden forandret dette seg, og hun opplevde også hvilke konsekvenser 11. september 2001 fikk for skipstrafikken og skipsbesøkene, og livet generelt.

Liv vil gi glimt fra sine 4 år på sjømannskirken - et arbeid som både handler om å være kirke og en viktig kulturinstitusjon for nordmenn og norsk-amerikanere i utlandet. Hun har også bakgrunn fra kirken i Hamburg sommeren 1997, London i 2006 og vært "juleprest" på plattformen Draugen julen 2007.

Til daglig er hun lærer ved Frøyland ungdomsskule, Hun er lærer med tilleggsutdanning både i musikk, kristendom og norsk. Hun spiller flere instrumenter. I Jæren symfoniorkester er det fiolin som er hennes instrument. Hun har vært styreleder for dette orkesteret siden 2010. Hun starter som daglig leder i Rogaland Musikkråd til høsten. Terje Voll er kveldens underholder på piano og trekkspill.

Fra Pesidenten

Tone Tjensvold Barstad

I skrivende stund er det strofen «kom mai du skjønne milde» som ligger på tunga. Varmen lar vente på seg, men lauvet spretter og løvetannen er i full blomst.

Snart er det 17. mai feiring og jeg tar som i fjor, turen til USA for å feire dagen der. Jeg skal feire nasjonaldagen 2 dager til ende i Minnesota. Først den 16. mai i Milan og den 17. i Sunburg. Jeg gleder meg, .

Men før jeg kommer så langt som til feiringen av nasjonaldagen, har jeg deltatt i slektstreff i Sør Dakota, for etterkommere fra Fidjeland i Sirdal. I 2008 arrangerte vi slektstreff på Fidjeland og vi fikk 70 amerikanske slektninger over hit for å delta. Mange av disse skal jeg nå treffe igjen.

Vi inviterte styrene i lodgene i Rogaland til felles møte i slutten av april. De fleste fra D8 styret deltok også. Det ble en interessant kveld, hvor saker som opptar lodgene ble diskutert og vi ble enige om å gjenta dette om et år.

Til møte i mai, har vi fått Liv Tjemsland fra Bryne som foredragsholder. Hun har arbeidet i flere sjømannskirker og har kalt foredraget sitt «livet på sjømannskirken». Terje Voll vil delta med piano og underholde på trekkspill.

For å ha et levende Sons of Norway «lag» er vi avhengig av oppmøte på medlemsmøtene våre. Støtt opp om Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge, vi ønsker å se nettopp deg på møtene våre.

Velkommen!

Hilsen Tone.

27 juni til lørdag 4. juli.

Utvandrerfestival med Utvandrerfest i Kvinesdal. Mange Sons of Norway medlemmer møtes til fest i Kvinesdal denne helgen. Se egen invitasjon til Sons of Norway medlemmer her.

D8-styret hadde sitt styremøte i Trondheim i oktober,

Der ble vi mottatt av to herlige mennesker som ønsket å vise oss sitt utvadrermuseum i Selbu. Etter besøket skrev jeg et lite stykke om stedet.

Med hilsen fra

Tor Arild Halvorsen

Visepresident D8

Referat fra medlemsmøtet tirsdag 28 april.

Møtet ble åpnet av president, Tone Tjensvold Barstad, som ønsket velkommen og deretter ble de tre nasjonalsangene sunget akkompagnert på piano av Kari Nævra Ree.

Presidenten presenterte deretter kveldens kåsør,

Årsaken til endret tidspunktet var konsert i Storståva, med Bjøro Håland i regi av Time Historielag.

Etter konserten ble møtedeltakerne møtt med kaffi og rundstykker før kveldens foredragsholder, forfatter og journalist Ane-Charlotte Five Aarset (Se bildet) kåserte over emnet “Utvandreren brakte sangen om Norge over havet”

4. september 2015

TUR til USA i Cleng Peerson sine fotspor

Tirsdag 29. september Siv Ringdal -

Fra synd til Sears.

Lørdag 3. oktober

I anledning 100 års jubileet for Alfred Hauge`s fødsel, kommer Else Norheim til Klepp bibliotek lørdag 3. oktober kl 14:00 og holder foredraget ”Alfred Hauge – slik jeg husker ham”.

Da snakkes vi der!

Mvh.

Marta H. Friis

Klepp bibliotek.

Tirsdag 27. oktober

Tone Rasdal

"Mitt Amerika"

Lørdag 31. oktober 2015

Slektsgranskerdagen.

Tirsdag 24. november

Tarald Oma

"Ny Jord"


Tirsdag 8. desember 2015

Julemøte med grøt eller middag.

Lisabet Risa -

Ree slekten fra Time. Innsetting av nytt styre.

__________________

SKAL DU TIL USA?

Benytte rabattavtalen inngått mellom Sons of Norway Distrikt D8 og USA Experten OK Reiser som leverer flybilletter, hotell og leiebil tilpasset dine ønsker! Ta kontakt pr. tlf. eller mail for forespørsel og bestilling Tlf.: 38350204

www.usaexperten.no

Kontakt oss her.

USA Experten på Facebook

____________________

Brubyen Lodge 4-576, Saskatoon i

Saskatchewan, Canada

er vår vennskaps Lodge i Canada. Her er april -utgaven 2015 av Lodgens newsletter "Mellom Vennerr". Redaktøren heter Alfred Hovdestad.

Laget holder til i Fairfield Senior Citizens

Centre, 103 Fairmont Court, Saskatoon (3rd Thursday each month).

____________________

Gevinster til lotteri

En viktig aktivitet på medlemsmøtene er lotteriet. Det har ofte falt på styret å skaffe gevinster, men vi kan vel alle ta med en liten innpakket ting nå og da? Vi ser for oss en ny gjenstand (gjerne hjemmelaget) med verdi på mellom 30 til 80 kroner.

____________________

NYE MEDLEMMER.

Ola Five, var trønder og reiste over til amerika. Han kjempet for at Norge skulle bli en selvstendig nasjon. De første utvandrerne bygde først kirker deretter stiftet de sangkor og siden sine hjem.O.M.Olesen, var leder av en sangorganisasjon som ble stiftet, som var forløperen til Det norske Sangerforbund, stiftet 1.mai 1908. Det ble opprettet sangkor der hvor nordmenn oppholdt seg. Korene fikk typiske norske navn slik som “Gauken, Luren, Nordkapp etc”Bjørnstjerne Bjørnson var også over og oppfordret til å samle inn penger. Sangerne samlet inn penger som skulle gå til støtte av en illegal norsk “gerilija” hær.Pengene skulle gå til våpen, og det medførte til opprettelsen av det frivillige skyttervesenet. Det frivilligeskyttervesenet er i dag det nest største laget i norges idrettsforening etter fotball. De samlet også inn penger til oppbygging av partiet Venstre, som støttet folkets kamp mot kongen og embetmannsveldet som ble vunnet i 1884. Norge fikk dermed parlamentarisme. Dermed var grunnlaget for hva som skulle skje i 1905, frigjøringen fra Sverige.Sangforeningene i Amerika startet opp sykekasse, bibliotek og forsikring til norskamerikanerne. Det er norske mannskor i de fleste stedene i midtvesten, og det er sangerfester årlig. Det eldste norske mannskoret i amerika er i Dechora i staten Iowa.

De Norsk-amerikanske sangkorene samlet også inn penger til Munch´s malerier i

aulaen på Universitetet i Oslo.

Det var et interessant emne som kåsøren fortalde de 40 tilhørerne om. (Se bilder fra møtet her).

Det var til slutt lotteri og allsang av “Fotlandsfossen”.Neste møte blir tirsdag 26. mai, kl 19:00. Da forteller Liv Tjemsland om “Livet på Sjømannskirken” Terje Vold vil underholde må piano og trekkspill.

Presidenten ønsket alle vel hjem.

Gunnar Risa

Referent

Vervekonkurranse i Sons of Norway 2015.

Gjeldende for alle distrikter fra 1. januar - 31. desember 2015.

SoN, arrangere sammen med sin offisielle reisepartner Borton Overseas, en ny vervekonkurranse.

For å belønne organisasjonens flinke ververe, vil vi belønne den flinkeste, dvs. den som klarer å verve flest nye medlemmer, i hvert av vår 8 distrikter. "Den flinkeste ververen" er definert som den i distriktet som verver flest betalende medlemmer inn til Sons of Norway i løpet av 2015.

Her er betingelsene:

* Vinnere i distrikt 1-7 vil motta 2 billetter til Norge.

* Vinneren i distrikt 8 som er Norge vil motta 2 billetter til USA.

* Vinneren må bestemme sine billetter hos Borton Overseas innen 1. mars 2016, og turen må foretas innen kalenderåret 2016.

* Tilleggsbilletter kan kjøpes til familiemedlemmer eller andre i reise følge til lavest tilgjengelige pris.

* Konkurransen er åpen for alle medlemmer i Sons of Norway.

Tilsatte, medlemmer av internasjonalt styre, tilknyttede selskaper og agenter i SoN, og medlemmer i deres nærmeste familie og husholdning kan ikke delta.

Spørsmål??

Rett dem til Tor Arild (tor.arild.halvorsen@dabb.no) eller på tlf. 412 03.

Alle innmeldinger fom 1. januar tom 31. desember 2015 er med i konkuransen

Styrene i Lodger i Rogaland hadde felles møte på Sivdamsenteret, Bryne - 20. april 2015

Her finner du referatet fra møtet og her er presentasjonen Inge Nødland brukte til innledningen

Deltakere på felles styremøte for Ldgestyrene i Rogaland

Fra Dalbuen: - Ole Vatland, Bjørn Solbjørg, Ann Elise Alvheim, Tordis Stenberg.

Fra Ryfylke: - Sigbjørn Schmidt, Kåre Abrahamsen

Fra Terje Vigen: - Helge Bjørn Skjulestad.

D8 styret: - Per Mikalsen, Harald Thygesen, Ingrid Engedal

Flere bilder her.

Rapport fra internasjonal Director Odd Harald Olsen om møtet i det internasjonale styret i Sons of Norway i mai 2015. Han nevner blandt annet i avsnittet "Strategisk planprosess" at lodge-program, møteform og formaliteter omkring møtene er tema som diskuteres i arbeidsgruppen han er med i. Det har vi i Leiv Eiriksson Lodge etterlyst lenge.

Odd Harald beskriver hva han opplever på en god måte.

Les rapporten her.

Vellykka CLENG PEERSON SYMPOSIUM i Tysværtunet 23.april med nærare 40 deltakarar.

For at Sons of Norway skal være levende og kanskje vokse trenges det hele tiden en tilvekst av medlemmer. Kjenner du noen som deler interessen for emigrasjon til USA og Canada og også slektsgransking, så inviter dem med på møtene.

Finn ut mer om Sons of Norway

Besøk oss på:

The Sons of Norway Website

The Sons of Norway Blog

Sons of Norway Twitter Feed

Sons of Norway LinkedIn page

Sons of Norway Facebook Group

Cleng Peerson Senter i Tysvær har, med historien som bakteppe, ei målsetting om å bli eit aktivt senter for migrasjon (innvandring og utvandring) i vår tid – samtidig som ein vidareutviklar kontakten med Clifton, Texas innanfor kultur, undervisning og næring. Mål for Seminaret var "Å dele oppdatert kunnskap om migrasjon mellom ulike aktørar til nytte og inspirasjon".

Før foredragene fikk vi anledning til å se utstillingen "Reisen til Amerika" som er en permanent utstilling i Tysværtunet kulturhus i Aksdal. Utstillingen formidler nasjonal utvandrerhistorie, fortalt gjennom søskenparet Ole og Sigrid, som utvandret til USA på 1890-talet. Tysvær har flere minner om starten på norsk utvandring til Amerika. Cleng Peerson (1782–1865) – den norske utvandringens far – var født her. Utstillinge skal nå demonteres etter at den ble åpnet av Erik Bye i 1982. utstillingen skal filmes med og vises på skjermer i foajene til kulturhuset i fremtiden. Vil du se utstillingen, må du skynde deg!

Vidar Århus ønsket velkommen og innlederne nevnt under kom med innlegg i tur og orden.

Kultursjefen i Tysvær kommune Ingvar Frøyland oppsummerte dagen med konklusjon om at vi var velkomne til nytt symposium neste år.

"Dyktige innleiarar på bilete Frå venstre: Sons of Norway v/ Odd Harald Olsen, Professor Gunnar Nerheim, UiS, Direktør Knut Djupedal, Migrasjonsmuseet, Vestnorsk utvandrarsenter v/Cesilie Johanne Slokvik Hansen, IRIS v/seniorforskar Brita Gjerstad, Westcon Yards AS v/direktør Stein Fridfeldt, Direktør Hans Storhaug, Det Norske Utvandrersenteret, Stavanger og NAHA-Norge v/Nils Olav Østrem, professor ved UiS. Senteret kjem attende med nærare presentasjon av foredraga på nettstedet sitt."

Bokomtaler

Nils Olav Østrem holdt foredrag i laget vårt høsten 2014 med utgangspunkt i emner han beskriver i den nye boken sin. Boken var ikke kommet i trykken da, men nå foreligger den.

DEN STORE UTFERDA

Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837–1914

Enkeltmenneska som utvandra til Amerika gjorde det i ein kulturell samanheng. Det var ikkje berre flukta frå fattigdom som gjorde at folk vandra ut. På 1830-talet var det ikkje religionsfridom i Noreg, og dei som stod utanfor statskyrkja, kunne ikkje praktisera trua si fritt. I Amerika var det annleis. Etter pionerutvandringa, som hadde sterke religiøse motiv, blei det sendt mengder av «amerikabrev» heim til gamlelandet. Mange skjolda- og vatsbuarar hadde etter kvart slektningar «over there» som dei lengta etter å få sjå igjen. Det var mange som «drog etter».Denne boka legg an eit mikrohistorisk perspektiv utvandringa frå eit bygdesamfunn på Vestlandet til Amerika i perioden 1837 til 1914. Vi følgjer enkeltpersonar og familiar frå oppbrotet i Skjold og Vats i Noreg til ein ny kvardag i ei på mange måtar heilt ny verd. Boka er rikt kjeldebelagd og byggjer på ny forsking om utvandringsmotiv. Ho gir eit verdifullt tilskot til både lokal- og mentalitetshistorieforskinga.ISBN: 9788230401217, Forlag: Scandinavian Academic Press, Utgitt: 2015, Sider: 429, Vekt: 564 gr

Odd S. Lovoll

Visste du?

Medlemmer kan nå lese Viking Magazine Online.

Klikk på denne linken. Du kan da logge på med din bruker

Odd S. Lovoll Ph.D. Professor Emeritus of History St. Olaf College, Northfield, Minnesota. Han var i laget vårt og holdt foredrag for 60 fremmøtte i 2008. Boken er viktig for oss som driver med slektsgransking. Den forklar koridoren som mange nordmenn brukte til endestasjoner i det øvre midtvesten og da hovedsaklig til Wisconsin og Minnesota. Boken får du kjøpt på nettet (Amazon med flere). (Boken er utgitt på Minnesota Historical Society Press; 19.februar 2015, ISBN:9780873519618 )

Across the Deep Blue Sea:

The Saga of Early Norwegian Immigrants

Across the Deep Blue Sea investigates a chapter in Norwegian immigration history that has never been fully told before. Odd S. Lovoll relates how Quebec, Montreal, and other port cities in Canada became the gateway for Norwegian emigrants to North America, replacing New York as the main destination from 1850 until the late 1860s. During those years, 94 percent of Norwegian emigrants landed in Canada.

After the introduction of free trade, Norwegian sailing ships engaged in the lucrative timber trade between Canada and the British Isles. Ships carried timber one way across the Atlantic and emigrants on the way west. For the vast majority landing in Canadian port cities, Canada became a corridor to their final destinations in the Upper Midwest, primarily Wisconsin and Minnesota. Lovoll explains the establishment and failure of Norwegian colonies in Quebec Province and pays due attention to the tragic fate of the Gaspe settlement.

A personal story of the emigrant experience passed down as family lore is retold here, supported by extensive research. The journey south and settlement in the Upper Midwest completes a highly human narrative of the travails, endurance, failures, and successes of people who sought a better life in a new land.

Tone er blitt "svigers"Gry Hege Barstad og Trond Vidar Øen, Bryne, giftet seg i Italia 24. april. Vi gratulerer!

Gratis for deg – verdi for Leiv Eiriksson Lodge.

Grasrotandelen koster deg ingenting og går ikke ut over innsatsbeløpet eller eventuelle premier. Leiv Eiriksson Lodge får 5 % av det du spiller for.

Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker via SMS forutsatt at ditt mobilnummer er registrert på kundeforholdet ditt hos Norsk Tipping.

Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020. Tjenesten er gratis.

Leiv Eiriksson Lodge sitt organisasjonsnummer er 992478187.

_______________________________________________________________

Har du e-post eller har fått ny e-post adresse, men får bladet som papir-utgave i

postkassen?

Send meg E-postadressen din til adressen under, så får du bladet tidligere, og lodgen sparer utgifter til porto! redaktoer@sonsofnorway8021leiv.com.

HUSK TUBFRIM, frimerkeinnsamlingen i Sons of Norway er avgjørende viktig for Tubfrim. SONS's samlet står for omlag tredjedelen av alt.

HUSK boksringene fra drikkebokser, der er vi fra nå av med i en konkurranse med de andre distriktene, som starter med oppsamling av "box top labels" som gir penger til skolene i USA. Vi deltar med våre ringer, og mengder måles i forhold til medlemstallet. VI VIL VISE OSS SOM FLINKE INNSAMLERE!

Calle (Carl Johan Holm) sa at i 2013 samlet vi her i Norge inn hele 1092,5 kilo.

Av dette står SON ved 7 lodger for i alt 427 kilo. Hele 39%. Et fantastisk resultat!

Med standard 3200 ringer pr. kilo, blir det 1.366.400 ringer!

Vi kan virkelig være stolte av den organisasjonen vi er en del av !!!

Sons of Norway, Leiv Eiriksson Lodge 8-021 - Sandnes og Jæren

Postadresse: Røsslyngveien 7B, 4344 Bryne

E-post.: post@sonsofnorway8021leiv.com

Organisasjonsnummer er 992 478 187. Bankkonto: 3206 20 88515

Vanlig møtedag: 4. tirsdag hver måned

Møtested: Sivdamsenteret, Røyrvika 10, 4340 Bryne

Kontingent 2013: 450 kr for voksne, 200 kr for ungdom (16 – 23 år)